Persondata 

Persondata:  Brug af personoplysninger. De personoplysninger der afgives til os bruges udelukkende til at kunne gennemføre en ønsket ordre omkring køb og levering af produkter. Når en ordre afgives, vil de medfølgende og nødvendige persondata blive set af de relevante medarbejdere hos Gavepartner samt af de transportører vi samarbejder med. Dit køb og dermed dine persondata registreres i vores økonomisystem og gemmes i henhold til bogføringsloven og for efterfølgende at kunne give en bedre service. Oplysninger som behandles, vil være: Navn og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, evt. stilling og virksomhed, købte varer samt fakturerede beløb. 

Korresponderer du via mail med en medarbejder hos Gavepartner, vil denne korrespondance i mange tilfælde blive gemt, så den kan genfindes til hjælp for vores generelle kundeservice. De persondata der gemmes, vil være de persondata du har angivet i din korrespondance, bl.a. din auto signatur, som typisk indeholder navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse.  

For så vidt angår indsendte personoplysninger i forbindelse med en valggaveshop, vil disse blive set af de relevante medarbejdere hos Gavepartner samt af de tilknyttede databehandlere, som vi samarbejder med. 

Beskyttelse af personoplysninger. Ifølge persondataloven skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til brugernes rettigheder. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Personlige oplysninger afgives således på eget ansvar. 

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.  

Kontakt vedr. personoplysninger. Hvis en konkret person ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om vedkommende hos Gavepartner skal der rettes henvendelse på kontakt@gavepartner.dk  eller telefon 42 950 770. Er der registreret forkerte data, eller har man andre indsigelser, kan der rettes henvendelse samme sted. Man har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om ens egen person, og man kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Man kan også til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Man har mulighed for at klage over behandlingen af personlige oplysninger og data. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.